Vytlačiť

Sviatosť krstu

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

Pre vyslúženie sviatosti krstu je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:

 

- osobné požiadanie aspoň jedného z rodičov o krst svojho dieťaťa (platí pre deti do 14 rokov)

- rodný list dieťaťa

- starostlivý výber krstných rodičov, pričom aspoň jeden z nich musí spĺňať podmienky prijatých sviatostí - sviatosti krstu, sviatosti birmovania, sv. prijímania a sv. spovede

- nesmie byť v prekážke prijímania Eucharistie napr. kvôli civilnému rozvodu a pod.

 

Všetky ostatné veci budú dohodnuté osobne s kňazom.

 

Zaujímavé a praktické veci k sviatosti krstu nájdete v prezentácii,

ak kliknete na doleuvedenú ikonku: