Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Kalich, cibórium, obetná miska

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Kalich, cibórium, obetná miska - už viete veľmi dobre, že sme vďaka milodarom mohli nakúpiť či už kalich pre víno pri sv. omši, cibóriá ako aj obetné misky na hostie. A všimli ste si asi aj to, že všetky sú v bielo-žltej kombinácii, teda ináč v strieborno-zlatej. Symbolikou je vyjadrenie farebnej kombinácie odevu Panny Márie vo Fatime, ktorá sa zjavovala v bielom, sivom odeve so zlatým lémom. A preto sledujeme túto myšlienku aj pri týchto bohoslužobných predmetoch, ktoré denne používame pri sv. omšiach. Zároveň sa na týchto cibóriách, obetných miskách a aj kalichu nachádzajú rôzne postavy ako symboly. Musím sa priznať, že nepoznám všetky postavy napr. na kalichu ako aj cibóriu. Niektoré, ktoré som spoznal, tak ide o apoštolov, evanjelistov alebo iných svätcov. Vyobrazenie ryby alebo chlebov na cibóriu ako odkaz na zázračné rozmnoženie chlebov a rýb Ježišom a nasýtenie zástupu patrí ku klasike, ktorá sa spája so sv. prijímaním a nasýtením zástupov duchovným pokrmom pri sv. omšiach. © 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.