Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Rozlúčka s farnostnosťou - príhovor o. Mareka Kundera na rozlúčkovej sv. omši s farnosťou  

Dnes by som chcel na záver položiť tomu všetkému, čo sa tu za 15 rokov udialo akýsi myšlienkový podklad. Všetko sa odvíja od hlavy a o to viac je to dôležité... Budem vlastne trošku osobný.

V roku 2002 išlo o zriadenie novej farnosti. Z filiálky sme sa stali farnosťou a to znamenalo úplne nové úlohy.

Prvé dve veci, ktoré som si uvedomoval, boli:

  • vytvoriť nové spoločenstvo ľudí, ktorí tvoria túto farnosť
  • je tu veľká konkurencia - v tom dobrom - zo Severu a z Juhu - na Severe 5 kňazi a na Juhu 3 kňazi a ja sám, ponuka sv. omší zvlášť nedeľných na Severe a na Juhu, ktorá bola oveľa lepšia ako naša. 

Zo stavebného uhla pohľadu to boli:

  • nová fara
  • nový kostol 

Zo začiatku farnosti a na začiatočných akciách som si niekedy pripadal ako centrum voľného času. Výlety, akcie, tancovačky, bály, diskotéky, tábory... všetko som sa snažil, aby bolo pripravené čo najlepšie a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa pridali, prichádzali na tie akcie a pomáhali. Mali veľký význam práve pre utváranie tohto spoločenstva. A stáli ma veľa energie.  

Neskôr som si však uvedomil, že je to síce všetko super, ale tieto akcie samé o sebe neprinášajú duchovný rast, teda aby sa ľudia viac približovali k Bohu, aby viac bol Boh v ich živote.  


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.