Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V sobotu, 23. júna, sa uskutočnil ďalší ročník stretnutia miništrantov našej arcidiecézy, s názvom MIKE. Ako inak, aj miništranti našej farnosti tam mali svoje zastúpenie v počte 11 kusov + 1 bohoslovec:-) Celé to začalo sv. omšou, ktorú celebroval o. arcibiskup B. Bober, a počas ktorej si naši chlapci obnovili svoj miništrantský sľub. Po nej bol krátky rozhovor s o. arcibiskupom, tombola a vytúžený guľášik, a potom už nasledovalo príjemné popoludnie v športovom duchu, súťaže, predstavenie hasičov a iné. Boh nám požehnal slnečný a teplý deň, teda sme sa na ihriskách mohli dokonale vyšantiť. V Čemernom sme si ešte dali poriadne veľkú zmrzlinu a doma sme mali o čom rozprávať. Nech sa páči, fotografie! (Martin Miškuf)


Strana 1 z 3

© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.