Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Rok zasväteného života v našej farnosti prežívame so svätcami, ktorí viedli zasvätený život a ich relikvie máme v našom kostole.

S bl. Zdenkou Schelingovou

 - sv. omšami ku cti bl. sr. Zdenky, každý mesiac 30teho na témy jednotlivých zvolaní z litánií s krátkou adoráciou po sv. omši

Bl. Zdenka, hľadajúca Božiu vôľu!

Bl. Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému!

Bl. Zdenka, milujúca trpiaceho a ukrižovaného Krista, túžiaca s Kristom a pre Krista trpieť, kráčajúca v šľapajach milosrdného a ukrižovaného Krista!

Bl. Zdenka, milovníčka Eucharistie!

Bl. Zdenka, ctiteľka Panny Márie!

Bl. Zdenka, dôverujúca anjelovi strážnemu!

Bl. Zdenka, milujúca Cirkev, odvážna pri budovaní Cirkvi!

Bl. Zdenka, naplnená duchom pokánia!

Bl. Zdenka, ochotná obetovať sa za iných!

 

 So sv. Jánom Boscom

 

-  v príhovoroch na mládežníckych sv. omšiach

1. téma - Don Bosco a chudoba

2. téma - Mama Margita

3. téma - Don Bosco a kaukuliar či artista

5. téma - Don Bosco a múdrosť

6. téma - Don Bosco a kamaráti

7. téma - Don Bosco a sumár o ňom na záver

-  v zotrvaní v modlitbe a rozjímaní pri relikvii svätca s možnosťou získania odpustkov.

Ako získať odpustky a čo sa pomodliť? 

HESLO 2015  

Ako don Bosco, s mladými a pre mladých. Toto je Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho pre saleziánsku rodinu na rok 2015, čo je rok osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca. 

 Hlavné rysy Hesla:

- slovo, ktoré zjednocuje celú saleziánsku rodinu;

- pohľad na dona Bosca s túžbou nadobudnúť srdce Dobrého Pastiera;

- prednostná pozornosť voči mladým, a osobitne chudobným;

- pripomienka prvej storočnice narodenia dona Bosca a tiež súčasnej reality pri dvestoročnici; 

- odkaz na dve hlavné ženy saleziánskej charizmy: Pannu Máriu a Mamu Margitu.

Heslo 2015 sprevádza aj tento rok plagát, ktorý predstavuje dona Bosca s mladými v situácii určitej neistoty. „Sen Janka Bosca z deviatich rokov by dnes vyzeral asi takto: „S mladými v neistote medzi nebom a zemou, akoby zavesenými a bez nejakého skutočného oporného bodu, stabilného bodu, ktorý by poskytol minimum istoty, potrebnej pre rozbehnutie sa do života.“ „Dnešná otázka je – kde sú dospelí? Zasypaní výhodami, ktoré si nahromadili, vyčerpaní, pesimisti, nemajú takmer nič, čo by odovzdávali.“ A dodáva, že deti a mladí sa tak musia zariadiť sami, často zavesení na facebooku, bez minulosti a bez budúcnosti, opustení a chudobní. Panna Mária ukazuje Jankovi Boscovi, že toto je pole jeho práce. A on ide tam, kde sú mladí. Saleziánska rodina je dnes pozvaná žiť ako don Bosco, s mladými a pre mladých. (saleziani.sk)


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.