Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V týždni dušičkovej oktávy od 1.-8.11. 2015 prežívalo aj naše farské spoločenstvo  milostivý čas pre nás i pre našich drahých zosnulých v spojení so svätými. Počas tohto týždňa veriaci boli Božími nástrojmi milosti pre našich drahých zosnulých, keďže sme im mohli vymodliť večnú blaženosť a odpustenie trestov za ich chyby v pozemskom živote. Každý deň tejto oktávy popoludní spoločne sa schádzali veriaci na cintoríne k modlitbe za našich zosnulých a zároveň večer pred sv. omšou po spoločnej modlitbe  sv. ruženca prežívali tento milostivý čas v spojení so svätými. V krátkej úvahe si pripomenuli najprv život svätca, ktorý im bol v daný deň príkladom radosti v spojení s Bohom a následne sa snažil každý vziať si povzbudenie z jeho života do svojho osobného života. Modlitba sv. ruženca sa zakončila prosbami o pomoc a orodovanie daného svätého a modlitbami potrebnými pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci. Prvým spoločníkom z rádov svätých v tomto týždni boli patróni sv. Joachim a Anna a ich príkladný život svätosti v rodine. Utorok bol prežívaný v spojení so svätcom našej doby sv. pápežom Jánom Pavlom II. Streda patrila deťom, ktoré ďakovali za prežitý mesiac október. Štvrtok nás zjednotil k modlitbe so sv. Matkou Terezou, misionárkou lásky. Piatok povzbudil život sv. Rity a v sobotu zamyslenie so sv. pátrom Piom. Oktáva so svätými sa zakončila v deň farskej eucharistickej adorácie v spojení so sv. Dominikom Saviom a sv. Tarzíciom. Prosme aj naďalej o pomoc a orodovanie našich svätých, aby pomáhali nám i dušiam, ktoré si už sami nemôžu pomôcť.

(František Sokyra)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Každý mesiac tridsiateho sa stretávame pri spoločných sv. omšiach k úcte bl. sestry Zdenky 

Kliknutím na jednotlivé obrázky si otvoríte obsah jednotlivých stretnutí. 

   1. stretnutie: Život v rodnej dedine

  2. stretnutie: Povolanie do zasväteného života a služba v nemocnici

   3 stretnutie: Pomoc pri úteku nespravodlivo väznených kňazov 

  4. stretnutie: Dokument o sr. Zdenke, fotografie z natáčania, trailer k filmu

 5. stretnutie: Svedectvo p. Heleny Kordovej - Wildeovej

6. stretnutie: Modlitba krížovej cesty

          7. stretnutie: So sestrou Zdenkou sa zoznamovali naše deti

         8. stretnutie: Sr. Zdenka a Sedembolestná Panna Mária 

 

 9.  a 10. stretnutie: Svedectvá


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.