Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

Pre vyslúženie sviatosti krstu je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:

 

- osobné požiadanie aspoň jedného z rodičov o krst svojho dieťaťa (platí pre deti do 14 rokov)

- rodný list dieťaťa

- starostlivý výber krstných rodičov, pričom aspoň jeden z nich musí spĺňať podmienky prijatých sviatostí - sviatosti krstu, sviatosti birmovania, sv. prijímania a sv. spovede

- nesmie byť v prekážke prijímania Eucharistie napr. kvôli civilnému rozvodu a pod.

 

Všetky ostatné veci budú dohodnuté osobne s kňazom.

 

Zaujímavé a praktické veci k sviatosti krstu nájdete v prezentácii,

ak kliknete na doleuvedenú ikonku: 

 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.