Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Čo sa týka materiálov, sú doladené k materiálom hlavnej steny, čiže ako podklad je takisto zlatá mozaika a jednotlivé výjavy krížovej cesty sú bronzové odliatky, ktoré vyhotovil p. sochár Jaroslav Drotár, takisto ako je telo Pána Ježiša na kríži. Tým chceme symbolicky previazať ukrižovaného Pána Ježiša na kríži s Jeho cestou a takisto bielo-zlatú kombináciu Fatimy s prítomnosťou Panny Márie na krížovej ceste jej Syna. Ešte jedna dôležitá vec ohľadom zlatej mozaiky pri krížovej ceste: tá zlatá mozaika predstavuje aj vždy iný uhol pohľadu na Ježišovi kríž. Chce to trošku predstavivosti, ale bolo to zámerné. Jednotlivé zastavenia nie sú od seba vzdialené rovnako a to kvôli dvom veciam: 1. ani zastavenia krížovej cesty Ježiša neboli od seba rovnako vzdialené; 2. takisto sme sa chceli vyhnúť svetlám, aby zasahovali svojim svetlom minimálne do jednotlivých zastavení. Zároveň prvé zastavenie je akoby mimo tej oválnej časti chóru, ale má to v sebe ešte jednu symboliku, že pri súde Ježiša ešte zo začiatku nebolo jasné, či skončí na kríži alebo nie. Pri súde sa to lámalo. 


Strana 1 z 8

© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.