Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

2. adventná nedeľa s hosťom doc. ThDr. Martinom Uháľom PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 


© 2022 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.