Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Naša farnosť bola v nedávnom čase centrom kultúrno-spoločenských akcií. Navštívili nás významní hostia, natáčali u nás televízie. Všetko to otvoril koncert Lucie Bílej, v stredu 26. novembra. Aj keď sa Lucka necítila dobre, podala profesionálny výkon. V tento deň tu boli ľudia z TV JOJ, ktorí natáčali Luciu a jej koncert do troch svojich relácií, ktoré ste už mohli vidieť. Len čo sme si zdriemli po stredajšom koncerte, hneď vo štvrtok sme rozbehli pilotný projekt prípravy a predaja adventných vencov. Naše ženy a dievčatá sa podujali pripraviť nielen hlavný veniec do starého a nového kostola, ale aj mnoho ďalších – či už pre osadníkov na fare, alebo pre tých, čo si tieto vence objednali. Dva dni teda na fare rozvoniavala vôňa ihličia, čačiny a škorice. Na túto akciu bola pozvaná Slovenská televízia, ktorá urobila rozhovor s otcom Marekom, ako aj zo ženami, a nakoniec v nedeľu natočila aj samotný obrad požehnania adventného venca, ktorý odvysiela 14.decembra v relácii Orientácie. No a nakoniec, nemenej významná osobnosť nášho kraja, novozvolený primátor Ján Ragan zavítal v pondelok, 29. novembra, na vizitáciu našich žien, ktoré pečú oplátky. Potešil ich nielen svojou prítomnosťou a aspoň krátkym rozhovorom, ale aj zopár litrami dobrého bieleho vína. Všetkým tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na týchto akciách vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať! (Martin Miškuf)


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.