Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Misijná aktivita detí

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Naše deti sa na detských sv. omšiach v mesiaci október, ktorý je zároveň ružencovým mesiacom a mesiacom, v ktorom viac myslíme na misie, modlili každý týždeň za iný kontinent. Jednotlivé farby šatiek predstavovali rôzne kontinenty. Symbolom tejto aktivity bol misijný domček, na ktorý si najprv prilepili rôzne fotografie z misií a misijných krajín a doniesli aj niektoré predmety, ktoré majú z rôznych krajín. Neskôr si vlastnoručne vyrobili ružence z rôznych materiálov. Na sv. omšiach im o. Marek postupne rozoberal jednotlivé tajomstvá sv. ruženca. Celý mesiac sa tak niesol v znamení modlitieb a sv. ruženca. Všetkým ochotným a šikovným deťom, ktoré sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme. © 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.