Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Úloha na detskú sv. omšu 23.11.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Drahé decká, úloha na detskú sv. omšu je buď namaľovať peklo, ako ho Panna Mária vo Fatime predstavila deťom pri 3. zjavení alebo vykonať nejaký dobrý skutok, aby sme robili veci, ktoré nás od pekla uchránia. © 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.