Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Sv. omša s účasťou detí sa obohatila názornou ukážkou zjavení anjela vo Fatime: V r. 1916 sa deťom zjavil anjel ako pekný mladík, priesvitný ako krištáľ. Povedal im aby sa ho nebáli a predstavil sa ako anjel mieru. Pri dalšom zjavení Anjel v ľavej ruke držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal vznášať kalich vo vzduchu, kľakol si k nim...


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Drahé deti, vaša modlitba má veľkú silu. A keďže na budúci týždeň detská sv. omša nebude kvôli tomu, že ideme na púť do Ríma, tak vám ponúkam takú možnosť napísať na lístoček nejakú prosbu alebo ďakovanie malému Ježiškovi k jasličkám. Lebo v Ríme, ak Boh dá, by sme mali byť aj v bazilike Santa Maria Maggiore, kde sa nachádzajú relikvie (časti) jasličiek, v ktorých ležal Ježiško v Betleheme. Takže, ak chcete, tak do nedele 16.10. do 11.00 hod. ak mi donesiete lístočky, tak ja ich hodím tam k Ježišovkým jasličkám v tejto bazilike. Držte sa Wink


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Drahé deti ako aj ich rodičia, tak po včerajšej sv. omši je úloha na detskú sv. omšu o týždeň 12.10. pre chlapcov - nakresliť, namaľovať alebo vymaľovať tvár Ježiša alebo vtáčika pre Františka (jeden z 3 fatimských detí), lebo mal rád vtáčiky a všetko robil pre Ježiša. A pre dievčatá - ovečku alebo tanec, či tanečný krok pre Hyacintku, ktorá rada tancovala a je zobrazená s ovečkou. 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.