Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Cirkev chce počuť mladých

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Cirkev na Slovensku pozýva všetkých mladých vyplniť on-line dotazník k budúcoročnej synode. Synodu zvolal pápež František a bude zameraná práve na mladú generáciu. Slovenskú verziu dotazníka prináša tím z Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zverejnila ho na internetovej stránke www.mamnazor.sk. Mladí sú pozvaní povedať svoj názor na život, vzťahy, spoločnosť, vieru či svet internetu. Na dotazník môžu slovenskí mladí odpovedať do 30. novembra 2017. Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Biskupi z celého sveta sa budú spoločne rozprávať o aktuálnych otázkach mladých. “Aby to bola naozaj synoda nielen o mladých, ale aj s mladými, mladí z celého sveta dostávajú možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť túto synodu, ako aj celé smerovanie Cirkvi v prístupe k mladým, ktoré z nej bude vychádzať. Prostriedkom je online dotazník, ktorý nájdeš na tejto stránke. Výsledky z každého jedného vyplneného dotazníka pôjdu na spracovanie do Vatikánu. Zároveň ich však spracujeme aj na národnej úrovni, a tak získame obraz, ako vidia svet mladí na Slovensku,” uvádza stránka www.mamnazor.sk

Na stránke www.mamnazor.skmladí môžu nájsť promo články a videá o dotazníku. Propagácia dotazníku medzi mladými na Slovensku prebieha aj na facebooku. „Svätému Otcovi veľmi záleží na tom, aby mladí povedali svoj názor a aby bol v Cirkvi vypočutý. Pre mladých je to zase výnimočná príležitosť vstúpiť do veľkého sveta a ovplyvniť ho, lebo ich názory budú naozaj brané do úvahy počas Synody, a teda následne aj v dokumente po Synode a v ďalšom napredovaní Cirkvi vo vzťahu k mladým. Pre nás všetkých je to príležitosť prepojenia Cirkvi a mladých, ktorú musíme využiť najviac, ako sa len dá,“ dodáva tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala. Dotazník pripravil prípravný tím synody. Na stránke youth.synod2018.vaho zverejnil v piatich jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a portugalčina) v júni. Slovenskú verziu preložil Sekretariát KBS. “Svätý Otec František výslovne prízvukuje, že je to výzva pre všetkých mladých. Pre aktívnych katolíkov, ale aj pre agnostikov, pre tých, čo majú vlažnú vieru, pre vzdialených od Cirkvi. Každý mladý má čo povedať dospelým, kňazom, rehoľníkom, biskupom i pápežovi. Všetci vám potrebujeme a chceme načúvať. Prijmi teda výzvu a povedz odvážne svoj názor. Môže byť akýkoľvek. Ak je to tvoj skutočný názor, je pre nás cenný a chceme ho počuť. Čakáme práve na tvoju odpoveď v dotazníku,” píše Rada pre mládež a univerzity KBS. Synoda biskupov je zhromaždenie biskupov, vybratých z rozličných krajín, ktorí sa schádzajú v stanovenom čase, aby udržiavali úzke spojenie medzi pápežom a biskupmi a aby pápežovi poskytovali pomoc pri spravovaní Cirkvi. Môže sa zísť na riadnom, mimoriadnom alebo zvláštnom zhromaždení. Biskupi s pápežom sa na nich schádzajú, aby diskutovali o aktuálnych otázkach. V minulosti sa diskutovalo napríklad o rodine (1980), zmierení a pokání (1983), úlohe laikov v Cirkvi (1987), zasvätenom živote (1996), Božom slove (2008), novej evanjelizácii (2012). Zatiaľ posledná synoda (2014/2015) sa venovala téme rodiny. Cirkev v súčasnosti chystá synodu o mládeži. 

(prebraté z tkkbs)
© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.