Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Posolstvo - 2. august 2018

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

"Drahé deti, s materinskou láskou vás volám, aby ste otvorili svoje srdcia pre mier, aby ste otvorili srdcia môjmu Synovi, aby vaše srdcia mohli spievať láskou môjmu Synovi,pretože iba z tejto lásky prichádza pokoj do duše. Moje deti, viem, že máte v sebe dobro, že máte lásku - milosrdnú lásku, ale mnoho mojich deti má stále zatvorené srdce. Myslia si, že môžu byť bez toho, aby ich myšlienky smerovali k Nebeskému Otcovi, ktorý osvecuje, k môjmu Synovi, ktorý je vždy prítomný medzi vami v Eucharistii a ktorý túži vás počúvať. Moje deti, prečo s ním nehovoríte? Život každého z vás je dôležitý a drahocenný, pretože je to dar od Nebeského Otca navždy. Preto Mu nikdy nezabudnite ďakovať: hovorte s Ním. Viem, drahé deti, že to, čo má prísť, je pre vás neznáme, ale keď to príde, budete poznať všetky odpovede. Moja materinská láska túži,aby ste boli pripravení. Drahé deti, svojím životom prinášajte dobro do sŕdc ľudí, s ktorými sa stretávate, pocit mieru, dobra, lásky a odpustenia. Skrze modlitbu počúvajte, čo hovorí môj Syn a konajte podľa toho. Znovu vás volám k modlitbe za vašich pastierov, za tých, ktorých povolal môj Syn. Pamätajte, že potrebujú modlitby a lásku. Ďakujem."© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.