Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

25. október 2014 - posolstvo

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA

25. októbra 2014

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú - Lunettiovú

„Drahé deti!

Modlite sa v tomto milostivom čase a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo deň pre vás príkladom a povzbudením na ceste vášho obrátenia. Deti moje, uvedomte si, že váš život je krátky a pominuteľný. Preto túžte po večnosti a pripravujte vaše srdcia v modlitbe. Ja som s vami a za každého z vás sa prihováram pred mojím Synom, zvlášť za tých, ktorí sa zasvätili mne a môjmu Synovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.