Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Pútnická sv. omša - 13. marec

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení sa opäť v našej farnosti konal pútnický program 13. marca. Pozvanie a úlohu hlavného celebranta a kazateľa prijal Vsdp. Ján Švec Bilý, bývalý dekan v Stropkove, ktorý strávil veľa rokov v našom dekanáte ako farár vo farnosti Hanušovce nad Topľou. Vo svojej homílii sa venoval komunikačným metódam alebo kanálom, ktoré používa Panna Mária voči nám - jej deťom. Prešiel metódy od sv. ruženca, cez vodu až po pútnické miesta. Zároveň sa púte zúčastnili opäť p. dekan nášho dekanátu - Štefan Albičuk, ako aj kňazi dvoch farností nášho dekanátu - Hanušovce nad Topľou a Soľ - kapláni Jozef Nemašík a Matúš Hatok, či farár farnosti Lieskovec Slavko Sivák.  Všetci títo kňazi prišli opäť aj so svojimi veriacimi a tak sa mohlo vytvoriť opäť krásne spoločenstvo pútnikov. Veľké Pán Boh zaplať všetkým pútnikom ako aj organizátorom. Panna Mária si opäť pozvala všetkých nás k sebe, aby sme sa skrz úctu k nej posväcovali a približovali k jej Synovi. 

">Zároveň si môžete pozrieť aj fotografie zo slávnosti. © 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.