Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Rozpis lektorov - október 2017

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

OKTÓBER

Deň Dátum 8.00 10.00 18.30 (00.00)
26.nedeľa 1.10.2017 r.Baníková              r.Hrubovská J.Demčák                 D.Slivková x  
27.nedeľa 8.10.2017 H.Uhlíková               I.Grominová P.Tóth                    R.Čelková x
28.nedeľa 15.10.2017 r.Bačíkova r.Jenčova x
29.nedeľa 22.10.2017 r.Onderkova          P.Lengvarská r.Baranova               r.Sabolova x
30.nedeľa 29.10.2017 r.Bankovičova r.Baranska x


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.