Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Rozpis lektorov - február 2018

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

FEBRUÁR 2018

5. nedeľa v CO 4.2.2018 r. Jenčova r. Bačíkova x
6. nedeľa v CO 11.2.2018 P. Tóth                          R. Čelková H.Uhlíková                       I. Grominová x
Popolcová streda 14.2.2018 x x r.Čechová
1. pôstna nedeľa 18.2.2018

r.Onderkova                     p. Lengvarská

r. Baranova                    r . Sabolova x
2.pôstna  nedeľa 25.2.2018 r. Baranska r. Bankovičova x


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.