Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Marec 

Nedeľa

2.3.2014

rod. Jenčova

rod. Baranska

rod. Ľ. Gazdu

Streda

5.3.2014 

Popolcová streda

 X

rod. P. Bindasa

rod. Onderkova

Nedeľa

9.3.2014

rod. Bankovičova

rod. Mičkaninova

rod. Baníkova – rod. Hrubovska

Nedeľa

16.3.2014

rod. Kokoruďova

rod. Baranova – rod. Sabolova

rod. Š. Fenika

Streda

19.3.2014 

Sv. Jozef

X

rod. J. Sabola

rod. Tóthova

Nedeľa

23.3.2014

p. Majerčin – p. Fincický

rod. Dzurovčínova

rod. Musákova

Utorok

25.3.2014 

Zvestovanie Pána

X

rod. Nutárova

rod. Mudrákova

Nedeľa

30.3.2014

rod. Grominova

rod. J. Fenika

rod. Polákova© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.