Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

> Myšlienky z knihy: Evanjelium ako by bolo odhalené ... čo hovoril P. Ježiš vo svojom videní Márii Vartorte o rodine  ... prešlo 50 rokov a myslím, že už túto dobu máme teraz tu! >P. Ježiš hovorí: > "Deti sú despotami domu. Rastú tvrdé voči rodičom, nevšímavé, nevychované. Rodičov pokladajú za svojich sluhov. Za svojich otrokov. Nemilujú ich a aj rodičia ich milujú málo. Lebo zatiaľ čo robíte z detí panovačných tyranov, odlučujete sa od nich hanebným nezáujmom. Deti patria všetkým. Len nie vám, ó, rodičia 20. storočia. Patria dojke, vychovávateľke, internátu, ak ste bohatí. Patria kamarátom, ulici, školám, ak ste chudobní. DIEŤA nie je len TELO! Má aj myseľ, srdce a ducha. 


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.