Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Pečenie vianočných oblátok

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“

(Kol 3,23-24)

S týmto slovkom do dňa sa opäť aj tohto roku pustilo do pečenia vianočných oblátok, ktoré nám budú pri našich štedrovečerných stoloch pripomínať prácu rúk a ochotu obetovať čas pri spoločnej práci pre farské spoločenstvo.

Na začiatok do spoločenstva „pekárov“ zavítal pán primátor Ing. Ján Ragan, aby nás potešil, poprial nám veľa zdaru pri našej ušľachtilej práci a daroval nám pár chvíľ zo svojho času.

Spoločnou modlitbou za prítomnosti nášho duchovného otca Mareka začala sa naša práca a po oficiálnej časti a raňajkách sa pustilo hneď do práce!

Prvá smena nezaháľala a pripravila si hneď dvojitú dávku cesta na oblátky a  po vzornom vyskúšaní strojov a správnom naladení už bolo všetko pripravené, aby sa prvou upečenou oblátkou naozaj začalo napĺňať odhodlanie pomôcť našej farnosti aj takýmto spôsobom.

Prajeme si, aby aj tohtoročné pečenie oblátok nám pomohlo nie len financiami pre našu farnosť, ale najmä k utuženiu našich priateľských vzťahov, spoznaniu nových ľudí a pookriatiu na duchu aj pri práci!

 

 © 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.