Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Čakať ako Panna Mária

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Začíname nový liturgický rok a tým aj ďalšie adventné obdobie. Je to obdobie prípravy a očakávania. Zvykne sa hovoriť, že príprava je dôležitejšia ako samotná udalosť, na ktorú sa pripravujeme. Pri Vianociach to však celkom neplatí. Tu môžeme skôr povedať, že čím lepšia je príprava, tým sú aj Vianoce lepšie prežité. Čím viac je otvorené srdce, tým viac lásky a pokoja v ňom bude! Je veľa spôsobov, ako sa na Vianoce pripraviť. Ja vám chcem ponúknuť ten svoj...čakať s Máriou, čakať ako Mária!

 Nehovorím, že je to ten najjednoduchší spôsob, ale rozhodne je podľa mňa ten najlepší. Veď kto bol hodnejší prijať Boha do
svojho života, ako Mária. Kto mal čistejšie srdce, ochotnejšiu vôľu a väčšiu pokoru, ako Mária! Kto iný okrem Panny Márie mal toľko lásky a toľko nehy, že bol schopný poskytnúť dôstojný príbytok Bohu?! Veru, iba Mária dostala túto veľkú milosť, ona bola od počiatku vyvolená. Teda ak sa chceme správne pripraviť na Vianoce, pozorujme Máriu. Ak chceme čo najlepšie privítať Ježiša, učme sa od Márie. Ak chceme čo najlepšie prežiť Vianoce, napodobňujme Máriu. Porozmýšľajme na začiatku adventu, ako asi prežívala obyčajný deň, keď nosila božské Dieťa pod srdcom, a tak sa skúsme správať aj my. Všetko robme s Máriou. Ona bola pokorná, jednoduchá, čistá a mlčanlivá. A toto všetko v plnej miere určite vložila do času čakania na svoje Dieťa. Veď Boh neprichádza v hluku, ale v tichu. Neprichádza k pyšným, ale k pokorným. Nedočkajú sa ho špinavé a neochotné srdcia, ale čisté duše, pripravené odovzdať mu všetko! A taká bola Mária. Predstavme si jej nežné príhovory k svojmu dieťaťu a aj my sa častejšie obráťme cez deň na Ježiša, hoci iba v krátkej, strelnej modlitbe. Rozmýšľajme nad jej modlitbou, ktorú prednášala Bohu, ktorý bol zároveň pod jej srdcom a aj my dajme cez advent našej modlitbe vrúcnosť a dôveru. Pomyslime na jej láskou rozochvené srdce, pod ktorým bilo srdce jej Syna. Kiežby sa aj naša láska v advente aspoň o kúsok zosilnila. A nakoniec, Mária čakala a potom aj prijala Pána s radosťou. To je veľká charakteristika našej adventnej prípravy. Každým dňom sa musí naša radosť zväčšovať. Nebuďme smutní! Nepoddávajme sa problémom a starostiam, ktoré má predsa každý. Dovoľme Bohu i jeho Matke, aby nám pomohli. Nech novonarodený Mesiáš nenájde v našich srdciach skleslosť, strach, či smútok. Musí nájsť radosť, lásku, pokoj, ochotu, ale i nehu. V tomto všetkom sa musíme čo najlepšie pripodobniť Panne Márii, lebo ona mala tieto vlastnosti v najplnšej miere. Ona je tým najlepším príkladom, tou najlepšou učiteľkou! Matka Božia i moja matka! Tebe zasväcujem tohtoročný advent. S tebou sa chcem pripraviť na narodenie Pána Ježiša, nášho Boha a Vykupiteľa. Všetky nastávajúce dni chcem prežiť v Tvojej prítomnosti. Nauč ma milovať tvojho Syna takou láskou, akou si ho ty milovala. Pomôž mi pripraviť mu v mojom srdci taký príbytok, akým si ho ty uvítala. Daj, nech v tomto čase adventu vzrastie moja viera, zosilní sa láska a zdokonalí modlitba. Pomôž mi, aby som cez advent každý deň dokázal prežiť svoje malé Vianoce – v stretnutí s Pánom v Eucharistii, i v ľuďoch, ktorí budú okolo mňa. Chcem, aby bolo na mne vidno, že ma vedieš Ty – najlepšia Matka a Učiteľka. Amen. (Martin Miškuf) obr.thepracticingcatholic.com © 2022 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.