Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Detská sv. omša 2.11.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Drahé deti ako aj ich rodičia, pozvánka na stredu je už o 18.00 hod. - na sv. ruženec za nenarodené deti. Úloha na detskú sv. omšu: pomodliť sa nejakú modlitbu za duše v očistci buď vo všetky alebo nejakú konkrétne (napr. niekto zomrelý z rodiny). Po sv. omši: pozvánka na cintorín zapáliť sviečku a dať si modlitbu za zomrelých. © 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.