Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Úloha na detskú sv. omšu 9.11.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Drahé deti, v rámci úlohy si nájdite čas zabehnúť na cintorín a pomodliť sa nejakú modlitbu za zomrelých. Ak sa vám to podarí, stačí si napísať meno a priezvisko na lístoček a je to. :) držte saaaa :)© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.