Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Všetkých vás pozývam, deti moje, aby ste žili a svedčili o milostiach a daroch, ktoré ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, aby vám Duch Svätý dal silu byť radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2017, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú)

 „Drahé deti, dnes, v tomto milostivom dni, vás pozývam, aby ste prosili od Pána dar viery. Deti moje, rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje. Nebuďte veriaci len slovami, ale žite a vydávajte svedectvo vašej viery skutkami a vašim osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom, vašim Otcom. Otvorte i odovzdajte mu vaše srdcia a uvidíte ako sa vaše srdcia menia a ako sa váš život bude diviť Božím skutkom vo vašom živote. Deti moje, neexistuje život bez Boha, a preto ako vaša matka sa prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše  srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Výročné zjavenie Jakubovi Čolovi, 25. december 2017)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Drahé deti! Pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase boli modlitbou. Všetci máte problémy, ťažkosti, utrpenia i nepokoje. Nech sú svätí pre vás vzorom a povzbudením k svätosti. Boh vám bude blízko a vy budete obnovení pri hľadaní osobného obrátenia. Viera vám bude nádejou a radosť zavládne vo vašich srdciach.  Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.