Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Mamka Františka a Hyacinty

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Rodičmi Františka a Hyacinty boli Manuel Pedro Marto a Olympia de Jesus Santos, obidvaja pochádzajúci z malej dedinky z Aljustrelu, ktorá bola časťou Fatimy. Pani Olympia sa prvýkrát vydala vo fatimskom farskom kostole v roku 1888, za brata Luciinej matky Josého Fernandes Rosa. Ešte ako slobodný chcel emigrovať do Brazílie, ale loď, na ktorej cestoval, stroskotala. Zachytil sa o dosku z lode a stále prosil Pannu Máriu Ružencovú o ochranu, až ho na palubu zobral jeden anglický parník a doviezol ho do Mozambiku, kde získal istý majetok. Po návrate do Aljustrelu, sa oženil s pani Olympiou a postavil dom pre svoju rodinu. Mali spolu dvoch synov, ale osem rokov po svadbe zomrel.

 Za druhého manžela Manuela Pedra Marta sa vydala v roku 1898, tiež vo farskom kostole vo Fatime a v tomto manželstve sa im narodilo sedem detí – José, Teresa (zomrela ako 2- ročná), Florinda, znova Teresa, Joao, František a Hyacinta. Je zaujímavé, že aj Lucia bola najmladšia zo siedmich súrodencov. Fatimské posolstvo sa nám môže javiť ako slávnostný hymnus chvály na život – Boh si volí za dôverníkov svojej Matky tri deti, ktoré boli narodené v početných rodinách ako posledné. A aj manželia Martovci pochopili, že deti sú pre rodičov Božím požehnaním. S trpezlivosťou a múdrosťou viedli rodičia svoje deti k ľudským čnostiam – k láske k pravde, k službe ľuďom, k veľkodušnosti v práci a k súcitu s trpiacimi. Rodičia učili deti pracovať úmerne ich silám, a pritom ich nepripravili o pravé a šťastné detstvo. Pani Olympia, matka Františka a Hyacinty, mala tak ako všetky matky veľký vplyv na deti, vštepovala im ľudské vlastnosti a predávala im poklad viery, učila ich modliť sa základné modlitby a aj svätý ruženec. Dávala veľký pozor, aby uchránila nevinnosť svojich detí. Matka pastierikov sa prirodzene obávala všetkého toho zmätku okolo zjavení, ale všetko to zverovala do rúk Panny Márie. Predstavovala si budúcnosť inak, pretože duchovenstvo aj veľa ľudí si v čase zjavení Panny Márie o ich rodine mysleli zlé veci. Pani Olympia mala zo začiatku aj veľké ťažkosti, aby uverila tvrdeniam svojich detí. Bála sa, že podvádzajú. Ale bola pripravená brániť svoje deti i za cenu vlastného života, keď sa deťom pred 13. októbrom 1917 vyhrážali zabitím, ak sa nestane zázrak, ktorý sľubovala Panna Mária. Jej materské srdce päťkrát prenikol meč utrpenia. Jedno dieťa, Teresu, pochovala ešte v roku 1902 ako dvojročnú. A neskôr, v priebehu niekoľkých mesiacov videla odchádzať na večnosť štyri zo svojich detí. František zomrel 4. apríla 1919, Hyacinta 20. februára 1920, Florinda 17. mája 1920 a Teresa 3. júla 1921. Videla umierať aj našich dvoch vizionárov, bola do poslednej chvíle pri Františkovej smrteľnej posteli a sprevádzala Hyacintu do nemocníc v Ourém a aj do Lisabonu, kde už Hyacinta zomierala sama, ale modlitbami zostávala mama Olympia s Hyacintou stále spojená. Posledné roky mama Olympia strávila v rodnej dedinke Aljustrel s ružencom v ruke, napoly ochrnutá na vozíčku, kam si pre ňu prišiel Pán. Zomrela 3. apríla 1956 po živote plnom sebadarovania Bohu, manželovi a svojim deťom. 

Zdroj: Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.