Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Otec Františka a Hyacinty

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Manuel Pedro Marto, otec Františka a Hyacinty, dvoch mladších fatimských pastierikov, sa narodil 30. júna v roku 1873 v dedinke Aljustrel, kde aj po celý svoj život býval. Pán Marto bol statočný a rozhodný človek, ktorý sa len tak niečoho nezľakol. V rokoch 1895 a 1896 bojoval v Mozambiku vo vojne proti Bantom, vedených ich kráľom, ktorý opakovane napádal európske krajiny, až bol v roku 1896 porazený práve Portugalcami. Bol druhým manželom Olympie de Jesus Santos, s ktorou sa zobrali v roku 1898 a mali spolu 7 detí, pričom Teresa zomrela ešte ako maličká. Pri výchove detí bol pán Marto náročný. Mal rád poriadok a kľud. Ale vždy jednal múdro, bez toho aby očakával od detí príliš veľa alebo aby používal výčitky či tresty.

Vždy chcel, aby si v rodine všetko vysvetlili a až tak vhodným spôsobom napomínal. „Strýčko“ Marto ako ho všetci volali sa v prameňoch okolo zjavení Panny Márie spomína dosť často, pretože bol často vypočúvaný a pretože František a Hyacinta boli ešte malí, musel ich brániť a stať sa ich „hovorcom“. Tiež bol zo začiatku voči zjaveniam opatrný a nevedel či deťom uveriť alebo nie, ale bol prvý, ktorý deťom uveril, lebo nechcel pripustiť, aby klamali. Keď chcel hlavný okresný komisár De Oliveira aj za cenu klamstva a zla predísť zhromaždeniu 13. augusta, dal si dva dni pred tým predvolať rodičov i deti na vypočúvanie. Pán Marto sa vtedy rozhodol ísť bez detí a to aj z dôvodu, že okresné mesto Vila Nova de Ourém sa nachádzalo asi 5 km od Aljustrelu, kde deti bývali a celú cestu by museli ísť pešo, pretože Martovci nemali ani oslíka. A keďže bol august, boli veľké horúčavy. A tak pán Marto usúdil, že deti to nezvládnu, a preto zostali doma, pričom vedel, že sa to nestretne s priazňou vrchnosti. Aj ďalšia situácia svedči o tom ako veľmi pán Marto miloval svoje deti. Keď boli deti nakoniec prepustené z väzenia a dozvedel sa, že už sú v budove farského úradu, bežal tam zo všetkých síl a keď ich uvidel živých a zdravých, rozplakal sa a Hyacintu vrúcne objal a stískal v náručí. Počas všetkých ďalších zjavení už stál verne pri deťoch a bránil ich. V deň posledného zjavenia, 13. októbra, stál po boku svojim deťom spolu s manželkou Olympiou. Miloval svoju manželku až do jej smrti v roku 1956, hoci bola chorá a napoly ochrnutá a na vozíčku. Keď ju ľudia otravovali ohľadom informácií o zjaveniach, hovoril: „Nepáči sa mi, že hovoríte s mojou manželkou. Je veľmi chorá. Unavíte ju a ona mi zomrie. A keď zomrie ona, zomriem aj ja, pretože ona je mojím najväčším bohatstvom, ktoré na svete mám!.“ Manuel Pedro Marto opustil tento svet 3. februára 1957. Isto sa tešil na stretnutie so svojou manželkou a svojimi deťmi, ktoré ho predišli na ceste do neba. Posledný z jeho potomkov, ktorý odišiel na večnosť v pokročilom veku, bol Joao, ktorý bol 19. augusta 1917 prítomný pri štvrtom zjavení Panny Márie potom, ako deti prepustili z väzenia. Na prosbu Lucie bežal zavolať Hyacintu, ktorá bola vtedy doma. Opustil tento svet presne 13. mája 2000, krátko predtým ako prebehlo blahorečenie jeho dvoch najmladších súrodencov.  

Zdroj: Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.