Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Pútnici z farnosti Raslavice

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prvá sobota v mesiaci február - 4.2. sa niesla v znamení návštevy veriacich z farnosti Raslavice so svojím duchovným otcom Ivom Jakubíkom. Kvôli nim bol aj upravený program, keď večeradlo s modlitbou sv. ruženca začínalo o hodinu neskôr ako obyčajne, čiže o 8.00 hod. a sv. omša, ktorú celebroval p. farár Ivo Jakubík bola o 9.00 hod. Na túto fatimskú sobotu sa vytvorilo krásne spoločenstvo tak hostí ako aj domácich pri spoločnom slávením Eucharistie.© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.