Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Pútnická sv. omša

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pútnická sv. omša sa začína programom modlitby sv. ruženca formou večeradla, sviečkovým sprievodom so sochou Fatimskej Panny Márie po uliciach Čemerného a slávením Eucharistie s tematickým príhovorom približujúcim posolstvo Fatimy. Každý mesiac je pozvaný iný hosť. 

Púť v nasledujúcom mesiaci sa bude konať 13. augusta.

Hl. celebrantom a kazateľom bude o. Michal Harakaľ, duchovný správca diecézneho sanktuária v Obišovciach. 

Program slávenia:  

18.00 večeradlo

18.45 sviečkový sprievod

19.30 sv. omša 

Pozri aj: Úplné odpustky počas storočnice fatimských zjavení© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.