Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Svätý rok milosrdenstva v kocke

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

Motto „Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36) nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6,37-38).

Logo – dielo jezuitského pátra Marka I. Rupnika – je akoby malou teologickou sumou na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna, ktorý má na svojich pleciach namiesto stratenej ovce strateného človeka. Ide tu o personifikáciu, pripomínajúcu obraz veľmi drahý prvotnej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá završuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia.

 

Modlitba na Svätý rok milosrdenstva

O Roku milosrdenstva

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

Ostatky p. Pia na Popolcovú stredu vo Vatikáne v RM

Podujatia k Roku milosrdenstva

Posolstvo mladým k SDM v Roku milosrdenstva

Text buly k Roku milosrdenstva

Chrámy na získanie odpustkov v RM© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.