Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Gender ideológia

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pred týždňom sme mali možnosť hľadieť na krásny pamätník nenarodeným deťom s veľmi dobrým  nápadom súsošia dieťaťa s matkou. Možnože aj v rámci takého obhliadnutia sa za nim ponúkam dnes základné zorientovanie sa v tzv. gender (čítaj „džender“) ideológii. Je mi jasne, že zvlášť vy starší ste už  prežili aj fašistickú ideológiu, aj ideológiu marxizmu – leninizmu a tak ste už pri nadpise spozorneli pri tomto druhom slovíčku. Ale aj nám mladším a aj najmladším veľmi prospeje vysvetlenie toho, o čo ide v gender ideológii. Ide totiž o záchranu normálneho vývoja každého človeka a prirodzených rodín.

Tato  nová ideológia presadzuje zhrnuté v týchto štyroch bodoch toto: Pohlavná identita (muž a žena) – gender ideológia (ďalej skratka GI) odmieta ich prirodzený pôvod, to znamená, že hlása, že muž a žena sa  nerodia prirodzene ako muž a žena, ale že ja si môžem vybrať, či som mužom alebo ženou na základe  toho, ako sa cítim... Sexualita – GI odmieta akúkoľvek reguláciu sexuálnych túžob. Sexuálne túžby treba podnecovať už u novorodencov. Pornografia podnecuje sexuálnu tvorivosť, preto je vítaná. Nemorálne je len to, s čim druhy pri sexe nesúhlasí. Sexuálna výchova, oslobodená od stereotypov, ma byť povinnou súčasťou školského vyučovania už od materskej škôlky. Pre skutočne oslobodenie sexuality treba zabezpečiť neobmedzenú dostupnosť antikoncepcie a aby sa potrat stal „ľudským pravom“. Manželstvo – GI požaduje „právo na manželstvo“ aj pre osoby rovnakého pohlavia. Prechodným štádiom je požiadavka, aby štát uznával tzv. registrované partnerstva. Všetky typy manželstiev majú mať rovnaký nárok na podporu zo strany štátu. Rodina – GI chápe rodinu rovnako široko ako manželstvo. Požiadavky majú postupnosť: registrované partnerstva → manželstva → adopcie deti. Keďže nejestvujú normy pre sexuálnu orientáciu a pohlavnú identitu, zaniká aj právo dieťaťa na otca (muža) a mamu (ženu). Pojmy otec a mama sú diskriminačne; namiesto toho sa majú zaviesť pojmy rodič 1 a rodič 2. Aj keď možno sa na prvý pohľad zdá, že našej krajiny sa tato problematika až tak netýka, možno nás všetkých prekvapí, že na prihláške na vysoké školy už nie je uvedene „otec a mama“ uchádzača, ale „rodič a rodič“, pričom za obidvoma je aj priestor na uvedenie „rodného priezviska“. Myslím, že prichádza na scénu potreba, čo najviac zapojiť zdravý „sedliacky“ rozum a prosbu o Božiu pomoc. © 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.