Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Reklama na vieru

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Sme teraz na cyklopúti do Krakova (v krásnej skratke, ktorú vymysleli chlapci TdK = Tour de Krakov), som mimo farnosti a všímam si jednu vec, samozrejme, hlavne vo virtuálnom svete – svete internetu. Robíme priebežne fotografie z našej cesty a využívame možnosť pripojenia sa na internet v priestoroch nášho ubytovania. Je to zadarmo, resp. v cene, takže nie je problém. Musím sa priznať, že úprimne obdivujem svojich spolupútnikov, že sa im chce dávať na internet fotografie, ktoré urobíme, predovšetkým na sociálnu sieť zvanú facebook. No a potom sledovať reakcie mladých i starších, ktorí tieto fotografie uvidia. Je úsmevné čítať tieto komentáre, pridávať ďalšie a tak virtuálne komunikovať. Zároveň som dostal taký zaujímavý pohľad na túto činnosť od jednej rehoľnej sestry.

To, že nás sledujú ľudia, či už prostredníctvom fotografií na internete alebo volania či písania správ na mobily, je istá forma reklamy – reklamy na vieru. Všetci totiž vedia, že putujeme do Krakova, k Božiemu milosrdenstvu; že sme sa nevybrali iba tak kvôli tomu, aby sme sa povozili na bicykloch; že nesieme úmysly ľudí z farnosti, ktoré nám napísali; že na nich myslíme vo svojich modlitbách a obetách. A tak vlastne skrz tieto fotografie, volania, smskovania, ľudia prežívajú púť s nami. A naše prežívanie púte sa prenáša na ich prežívanie, naše utvrdzovanie sa vo viere sa prenáša na ich utvrdzovanie, naše problémy i radosti sú reflektované všetkými, ktorí o nás vedia a chcú vedieť. Prakticky vzaté, z tohto uhla pohľadu dochádza k ohlasovaniu viery nie tak klasicky z tváre do tváre, ale trochu na diaľku cez počítače a mobily. A tak mám možnosť si uvedomovať význam m o d e r n ý c h k o m u n i k a č n ý c h prostriedkov nielen na to, aby sme dali o sebe vedieť, že sme v poriadku, ale aj na to, aby sme šírili nimi Boha a naše prežívanie s Ním. A to je tá najkrajšia reklama na Boha a na vieru – naše osobné svedectvo a osobný postoj. A tak veľmi pekne ďakujem a ďakujeme všetci za vašu podporu duchovnú aj ľudskú a zároveň vás ubezpečujeme o svojej podpore ľudskej i duchovnej aj tu na tomto milostivom mieste v Krakove – Lagiewnikoch.© 2021 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.