Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Desatoro pre manžela a manželku

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Máme odpust – slávnosť patrónov nášho starého kostola sv. Joachima a sv. Anny –manželského páru, ktorý je dávaný za vzor pre rodiny a manželov vo svojej spravodlivosti, narábaní s peniazmi a zbožnom živote. Práve preto pri tejto príležitosti som sa rozhodol ponúknuť všetkým manželom a manželkám špeciálne desatoro určené práve pre vás. Želám vám príjemné čítanie, rozjímanie a jeho napĺňanie. 

Takže najprv Desatoro pre manželku, keďže dámy majú prednosť - aj s odvolaním sa na citáty zo Sv Písma: 1. Nebudeš očakávať od svojho manžela, že ti dá taký luxus ako tvoj otec dal tebe po mnohých rokoch tvrdej práce. (Flp 4,11; Amos 4,1) 2. Budeš tvrdo pracovať a stavať svoj dom s manželom, ktorého máš a nie fantazírovať o „inom, ktorého by si mohla mať“. (Prís 14,1) 3. Nebudeš otravovať svojho manžela ... udri ho so svojou panvicou, je to sympatickejšie. (Prís 27,15; 21,19) 4. Budeš rozmaznávať svojho manžela a budeš príjemnou manželkou. (1 Kor 7,3-5) 5. Nezabudni, že úprimné chválenie tvojho manžela je viac ako bočné pohľady mnohých cudzích. (Ez 16,32; 2 Pt 2,14) 6. Nebudeš kričať na svojho manžela, ale budeš tichá a pokojná. (1 Pt 3,1-4) 7. Nedovoľ žiadnemu inému, aby ťa uistil, že máš ťažký čas. (1 Pt 5,9) 8. Nezlyhaj voči svojmu manželovi v obliekaní, aby si potešila jeho oko, tak ako pred svadbou. (Veľp 4,9-11) 9. Budeš sa podrobovať svojmu manželovi z celého svojho srdca, a umožníš mu, aby bol hlavou domácnosti. (Kol 3,18; 1Pt 3,06; Ef 5,33) 10. Budeš ubezpečovať svojho manžela a ostatných, že on je ten najväčší človek na svete. (Flp 2,3; Veľp 5,9-16) A po tomto ešte Desatoro pre manžela: 1. Nevezmeš svoju manželku za samozrejmosť, ale budeš ju ctiť a rešpektovať ako seba samého. (1 Pt 3,7) 2. Tvoja najväčšia oddanosť, s výnimkou Boha, musí byť voči tvojej manželke, nie voči tvojim príbuzným či priateľom. (Gn 2,24) 3. Budeš často hovoriť svojej manželke, aká dôležitá a cenná je pre teba. (Flp 2,3; Prís 31,10- 11) 4. Budeš budovať lásku svojej ženy rovnakými prostriedkami, akých sa tebe dostalo. (Veľp 5,10- 16) 5. Budeš aktívne vytvárať rodinnú disciplínu s pomocou svojej manželky. (Ef 6,4) 6. Nezabudni robiť všetky tie veci pre svoju manželku, o ktorých si hovoril, že ich budeš robiť. (Mt 5,37) 7. Maj svoje oči na svojej vlastnej manželke, nie na susedách. (Prís 5,15-20; Jób 31,1; Jer 5,8) 8. Vynaložíš všetko úsilie vidieť veci z uhla pohľadu svojej manželky. (Gn 21,12) 9. Nikdy neurob chybu, aby si každé ráno nepobozkal svoju manželku. (Veľp 8,1) 10. Nebudeš lakomý pri svojej manželke, pokiaľ ide o peniaze. (Est 5,3).(obr. www.snubneprstene-altar.sk) © 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.