Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Aby prázdniny neboli prázdne dni

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Sme v polovici prázdnin, asi každému zbehli ako voda a vyzerá to tak, že zbehne ako voda aj druhá polovica, ak sa nič neočakávané nestane. Z príležitosti polovice prázdnin chcem ponúknuť dve „desatorá“ na prázdniny pre naše uvažovanie a premýšľanie a využitie druhej polovice lepšie ako prvej, aby prázdniny neboli prázdnymi dňami. 

 

Nech sa páči: 1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne. 2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu. 3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na prázdniny. Nevynechaj nedeľnú omšu. Vytvor si viac voľného času. 4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu. 5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých. 6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb. 7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať svoje prázdniny. Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro. 8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti. 9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi zachce. 10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú prázdniny, čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny. A iná kratšia verzia pre inšpiráciu: 1. Keď cestuješ, rozlúč sa s rodičmi a známymi, ale nie s Nebeským Otcom. 2. Nezabudni si nabaliť dôležité veci, doklady, obväz, ale ani duchovnú knihu a Sv. Písmo. 3. Vezmi si také topánky, ktoré by ťa v nedeľu priviedli do kostola. 4. Chodiac po horách i dolinách, mestách i dedinkách nestrať cestu k Bohu. 5. Na turistike pomôže pri zablúdení kompas. Pri „poblúdení“ určite pomôže modlitba. 6. Dbaj o žalúdok, ale súčasne aj o dušu, aby neboli hladné. 7. Nos proti slnku okuliare tak, aby ti neclonili v pohľade na Boha. 8. V batožine nemaj smeti, ale ani v duši. 9. Rozdávaj okolo seba úsmev a radosť namiesto hrešenia a hundrania. 10. Z prázdnin sa vráť oddýchnutý, zdravý a lepší. obr.zinnia.cz© 2021 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.