Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Sme ešte Cirkvou schopnou zohriať srdce Cirkvou, ktorá dokáže znovu priviesť do Jeruzalema? V Jeruzaleme sú naše pramene: Sväté písmo, katechéza, sviatosti, spoločenstvo. Pánovo priateľstvo, Mária, apoštoli... Dokážeme ešte hovoriť o týchto zdrojoch, aby sme tak opäť vzbudili čaro ich nádhery? (Sv. Otec František)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Často bránime nejakú vec slabými dôvodmi, pretože tie najsilnejšie sa neodvážime vysloviť. (Dieťa - kvet zeme)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Sú 4 veci, ktoré sa už nikdy nedajú vrátiť: kameň - ak sme už hodili, slovo - keď sme ho už vyslovili, príležitosť - keď sme ju prepásli, a čas - keď už uplynul.“ (-)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vinčuju, vinčuju na to Bože narodzeňe,

žeby sce še mohli hojnejšich a spokojnejšich ročkoch dočekac.

Naj vam Buh teľo zdravja dava, jak vo vodze blata.

Naj peneži mace, bidu nepoznace.

Naj pokoja doma i okolo ňoho,

bo bez toho netreba ničoho inšoho.

Naj še dobre mace, dobre nakladace,

ščejsca, lásky i radojsci

šadzi nachadzace.

Naj Ježiško u jašličkoch na vas še ušmeje,

svoje požehnane i milojsci vam daruje.

Pochvaleny Ježiš.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.