Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Koľko úžitku a božskej radosti prináša samota a mlčanie v púšti, vedia len tí, ktorí ju poznajú z vlastnej skúsenosti. Tu si skúšajú nadobudnúť také oko, ktorého jasný pohľad z čistej lásky raní Ženícha; oko, ktoré je – čisté a bystré – zamilované len do Boha. Tu udeluje Boh po namáhavom boji vytúženú odmenu: pokoj, ktorý svet nepozná a radosť v Duchu Svätom.“ (Sv. Bruno)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

"Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života." (Sv. František z Assisi)


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.