Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Pravým znakom pokory je, ak sme láskaví a prívetiví voči tým, ktorí sú nám nesympatickí, a ak v styku s nimi ostávame skromní, pokojní a mierni. Voči každému človeku sa správajme s úprimným záujmom, no priateľstvo uzatvárajme len s tými, ktorí nás podporujú v dobrom.” (Sv. František Saleský)


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.