Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V pondelok 29.2. sme v našej farnosti mali opäť sv. omšu ku cti sr. Zdenky. Aj keď sa jej spomienka slávi vždy 30-teho v mesiaci, vo februári je výnimka. Okrem toho, že 29. február máme v kalendári raz za 4 roky, tento deň bol významný tým, že bol zároveň 60. výročím jej uväznenia. V rámci sv. omše sme v príhovore hovorili o bl. Zdenke, slúžiacej chorým a trpiacim, ako pokračovanie v jednotlivých zvolaniach z litánií práve k nej. Po sv. omši pokračovala už tradične adorácia venovaná myšlienkam sr. Zdenky k aktuálnej téme z príhovoru. Myšlienky z neho si môžete prečítať, ak kliknete na nasledujúci odkaz: 

Blahoslavená Zdenka, slúžiaca chorým a trpiacim!


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.