Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

100. výročie narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej sme v našej farnosti otvorili slávením sv. omše k jej úcte 30. decembra 2015. Venovali sme sa ďalšej invokácii z jej litánií – Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a nepochopení. V príhovore sme sa bližšie venovali práve trpezlivosti ako čnosti a jej praktického významu pre náš život. Vyzdvihli sme príklad Zdenkinej trpezlivosti v znášaní jej utrpenia a pozreli sa na trpezlivosť ako kombináciu utrpenia a času. Zo Sv. písma sme si pripomenuli Jóbovu trpezlivosť a ponúkli aj zopár praktických príkladov, ako by to v našom živote vyzeralo, keby sme boli trpezliví. Po sv. omši sme pred vyloženou Sviatosťou oltárnou rozjímali nad myšlienkami z jej zápisníka a pomodlili sa litánie. Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a nepochopení, oroduj za nás!

Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a nepochopení!


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.