Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Druhé a tretie zjavenie anjela

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Druhé a tretie zjavenie anjela

Druhé zjavenie anjela bolo v lete, niekedy koncom júla v roku 1916, pri studni domu Lucie. Dátum prvého zjavenia Lucia nevedela určiť presne, tento dátum vedela určiť aspoň približne, pretože len koncom júla, kedy bolo veľmi horúco, sa cez obed vracali aj so stádom domov a trávili čas pri studni. Zrazu deti pred sebou uvideli postavu anjela, ktorý im povedal: „Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Márie majú s vami plán milosrdenstva. Neustále prinášajte Najvyššiemu Pánovi modlitby a obete.“ Lucia sa spýtala: „Ako máme prinášať obete?“ Anjel odpovedal: „Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“ Po tomto zjavení anjela sa deti začali viac modlievať a pripravovať sa na ten veľký plán milosrdenstva, aj keď netušili, aký plán má presne s nimi Boh. František ani teraz nepočul, čo anjel hovoril a dievčatá mu to museli viackrát opakovať.

Tretie zjavenie anjela bolo koncom leta alebo začiatkom jesene v roku 1916. Na úpätí hory Cabeço bola jaskyňa, v ktorej sa Lucia, František a Hyacinta na kolenách a so sklonenou hlavou modlili modlitbu, ktorú ich naučil anjel. Zrazu nad sebou uvideli svetlo, vstali a zbadali anjela. Lucia píše: „V ľavej ruke držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal vznášať kalich vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami opakoval: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odpustenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.“

 

Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, Lucii podal svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal: „Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!“ Kľakol si znovu na zem a opakoval s nami ešte trikrát modlitbu: „Najsvätejšia Trojica..“ a zmizol. Po zjavení deti zostali nehybne kľačať a stále opakovali slová anjela. Podľa Lucie išlo stále o toho istého anjela pri všetkých troch zjaveniach. Odborníci tvrdia, že išlo pravdepodobne o archanjela Michala, lebo v hymnuse vešpier na sviatok anjelov 29. septembra sa práve o archanjelovi Michalovi hovorí ako o anjelovi mieru.

Dnes môžeme na Loca de Cabeco vidieť súsošie z bieleho mramoru, ktoré zobrazuje scénu z tretieho zjavenia. Na sviatok anjela strážneho Portugalska, teda 10. júna, sa tam každoročne koná detská púť, organizovaná z fatimskej svätyne, kde sa deti spoločne pomodlia anjelovu modlitbu.

Život troch pastierikov zatiaľ plynul medzi pasením stáda, hrami, ale aj obetami, ktoré im odporúčal anjel. A ani si neuvedomovali, že sa blíži udalosť predurčená k tomu, aby ovplyvnila celý svet.

(Jana Jenčová)

Zdroj: Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.