Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Po slnečnom zázraku

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Keď veľkolepé slnečné divadlo skončilo, nadšenie ľudí naplno prepuklo. Všetci sa tlačili na deti. Každý ich chcel vidieť, dotknúť sa ich, niečo sa spýtať. Hyacinta začala od strachu plakať. Istý muž ju vzal na plecia a vyniesol z davu na cestu, kde ju odovzdal rodičom. František bol veselý a statočne si nadšeným davom razil cestu sám. Hlavná pozornosť sa sústredila na Luciu. Aj ju museli z tlačenice len vyniesť. Domov prišla navyše bez vrkoča, ktorý mala predtým až po pás. Ľudia jej z nadšenia ostrihali vlasy a zmizla jej aj šatka. Jej matka prejavila veľkú zlosť, keď videla, že má ešte menej vlasov ako František. Ľudia dlho do noci a v nasledujúcich dňoch vyhľadávali deti a kládli im množstvo otázok. O udalostiach sa hovorilo nielen medzi ľuďmi, ale správy o slnečnom zázraku priniesla i portugalská tlač, dokonca i ateistické noviny informovali o týchto udalostiach. Tak sa splnil sľub Panny Márie o zázraku na potvrdenie pravosti zjavení. Teraz už vo fatimskom príbehu začína nová kapitola, ktorá pokračuje až doteraz.

Po šiestich pravidelných zjaveniach sa Panna Mária deťom zjavila v súkromí ešte niekoľkokrát. Niekoľko zjavení mala aj Hyacinta, pričom v
jednom jej boli vyjavené smutné okolnosti jej smrti. Panna Mária Lucii ešte 13. júna povedala, že Hyacintu a Františka si zoberie veľmi skoro, ale ona na určitý čas ostane na tomto svete, aby pomohla rozšíriť úctu k Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Lucia sa vtedy spýtala. "A zostanem tu sama?" Panna Mária jej odpovedala: "Nie, nebudeš sama, moje  Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom a istou ochranou, ktorá ťa privedie k Bohu." Krátko na to, tak ako to Panna Mária predpovedala, mladšie deti zomierajú na španielskú chrípku. František 4. apríla 1919 a Hyacinta 20. februára 1920. Lucia sa dožíva vysokého veku a zomiera 13. februára 2005, po splnení svojej misie. Onedlho po slnečnom zázraku, 7. novembra, sa začína v Rusku Veľká októbrová socialistická revolúcia, to, o čom Panna Mária deťom hovorila. Rusko začína rozširovať svoje bludy do celého sveta. Všetko to začína v Rusku v strašnej sile a moci. Stalin likvidoval cirkev, kňazov, kostoly. Roky po októbrovej revolúcii to boli roky mučeníctva v Rusku. Preto Panna Mária povedala, že príde a požiada Sv. Otca o zasvätenie Ruska. Povedala: "Ak sa ľudia neobrátia a neprestanú urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako táto prvá." Prvá svetová vojna sa skončila a za ňou prišla ešte horšia Druhá svetová vojna. Napriek všetkým slovám a znameniam sa ľudia neobrátili, práve naopak, sme svedkami ešte väčšieho morálneho úpadku. Hriech je dokonca chránený zákonom a akceptovaný ako zvyk. Dôkazom toho sú potraty, eutanázia, homosexuálne manželstvá, voľné zväzky. Z morálneho hľadiska môžeme konštatovať, že situácia je tragická. Fatima je preto stále aktuálna. Posolstvo Panny Márie totiž obsahuje liek na nové nebezpečenstvá pre ľudstvo, ktoré nie sú menej hrozné ako „bludy Ruska.“ Namiesto marxizmu nastupuje ateizmus v inej podobe, ktorý smeruje do zničenia samotných koreňov kresťanskej morálky. Preto je fatimské posolstvo s naliehavou výzvou na obrátenie a pokánie stále nadčasové. (Jana Jenčová) Zdroj: Barta, J.: Fatima – posolstvo tragédie alebo nádeje? © 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.