Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Útoky slobodomurárov

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Slobodomurári po prevzatí moci v Portugalsku v roku 1910 rozpútali kruté prenasledovanie Cirkvi, represie voči duchovným i laikom. Mnohí z nich zomreli mučeníckou smrťou a mnohých biskupov i kňazov vyhnali z krajiny. Lisabon bol v roku 1915 vyhlásený za hlavné mesto svetového ateizmu. Kráľovskú rodinu vyvraždili do posledného dieťaťa. A práve vtedy, keď v Portugalsku prebiehalo veľké prenasledovanie veriacich ľudí, keď celá Európa bola bojovým poľom Prvej svetovej vojny a moc v Rusku preberali komunisti, Pán Boh nadprirodzeným spôsobom oslovil svedomie ľudí zjavením sa Panny Márie vo Fatime, ktorá sa zjavovala trom malým deťom. Hlavné slobodomurárske sily, ktoré v tom čase vládli v Portugalsku, boli zoskupené v tajnej organizácii Carbonaria, ktorej zakladateľom bol Antonio da Silva a viedli ju Alfonso Costa a Manuel Lima. Pamätného 13. októbra 1917 da Silva videl slnečný zázrak.

Vďaka nemu sa stal jedným z prvých slobodomurárov, ktorí sa zlomili pred týmto zázrakom. Hneď potom začal hovoriť o zmierení sa s Cirkvou. Mnohým jeho spolupracovníkom sa to nepáčilo. Potupovali ho, pošpinili jeho meno a jeho život bol v nebezpečenstve. Pretože bezprostredne po zázraku sa obrátilo mnoho ateistov, slobodomurárska vláda sa pokúšala v masovokomunikačných prostriedkoch zosmiešniť celú udalosť i desaťtisíce svedkov. Organizovali bohorúhačské zhromaždenia, na mieste zjavení mali prejavy, ktoré popierali existenciu Boha. Cirkvi nedovoľovali organizovať akékoľvek náboženské zhromaždenia. Vydávali sa bulletiny, ktoré sa vysmievali zo zjavení  a z kňazov, zvlášť jezuitov, ktorých pokladali za hlavných vinníkov. Avšak po zázraku slnka svätokrádežné lúpeže, všetky posmešky a pokusy zosmiešniť a diskreditovať Cirkev priniesli opačný účinok, aký bol pôvodne očakávaný. Zázrak slnka prispel k prijatiu Fatimy Portugalcami a upevnil ich katolícku vieru. Zjavenia Panny Márie vo Fatime spôsobili, že osud ateistickej revolúcie v Portugalsku bol spečatený. Vládnuci slobodomurári čoskoro umožnili ujať sa úradu prezidenta konzervatívnemu politikovi Sidoniovi Paisovi, ktorý sa čoraz viac prikláňal na stranu náboženstva. Preto naňho necelý rok po nástupe do úradu spáchali atentát. Zomrel na operačnom stole s krížikom na prsiach. Po jeho smrti nastalo obdobie nazývané „obdobie absolútneho terorizmu“. V celom Portugalsku každý deň vybuchovali bomby. Takto sa slobodomurári pokúšali za každú cenu udržať pri moci. Keďže aj vo Fatime počet pútnikov stále narastal, v roku 1922 vládni agenti vyhodili do vzduchu kaplnku, ktorá bola na mieste zjavení postavená a ďalšie bomby vybuchovali po celom Portugalsku, zvlášť v Lisabone a Porte. No hlboká viera ľudí a ich modlitby boli takou mohutnou duchovnou silou, že sa ju nepodarilo zničiť ani za pomoci armády. Roku 1927 slobodomurári úplne stratili podporu a moc odovzdali do rúk veriaceho profesora univerzity v Coimbre – Oliveira Salazara. Silná slobodomurárska moc vládnuca v Portugalsku prehrala s celým svojím prepychom, vojenskou silou, možnosťou používať teror. A je to paradox – prehrala v konfrontácii s tromi malými, nevzdelanými deťmi, ktorým sa zjavila Panna Mária. 

Piotrowski, M.P.: Slnečný zázrak; Milujte sa, č. V.© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.