Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

- Šariský hrad a Kapušanský hrad. Tieto dve cyklotúry sme ešte nedokončili z minulých rokoch, keď sme robili cyklotúry po hradoch východného Slovenska.

- Sarospatak, Maďarsko - termálne kúpalisko.

- Odpust na Trepci.

- Krakow, Poľsko,

- Stropkov

Tých cyklotúr bude viac, ale iba jednodňové. Termíny a trasy jednotlivých cyklotúr dáme dopredu vedieť na našej webovej stránke, na facebooku a vo farských oznamoch. 


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.