Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

14. jún 2015 – odpustová slávnosť na Trepci 

Už tradične, každý rok, od svojho vzniku (r. 2009) vyráža Cykloklub Fatimskej Panny Márie (ďalej len Cyklklub FPM) na Domašu, na odpustovú slávnosť ku kostolu zasvätenému Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý tu ostal ako pamätník po zatopenej obci Trepec. Ostal ako maják, že aj tu (teraz už pod vodou) žili a pracovali ľudia. Tu mali svoje domy, svoje rodiny, svoje sady s výbornými jablkami a hruškami. Tu mali svoje polia, ktoré aj keď s veľkou námahou tak s radosťou obrábali. Tu bol ich svet, ich domov a ostala tu aj ich minulosť. Prítomnosť je taká aká je, nebudem o nej písať, a tak sme radi, že aspoň raz v roku tu môžeme prísť na túto odpustovú slávnosť do tohto malebného bieleho kostolíka na kopci, ktorý už roky odoláva samote. Stojí tu sám obklopený prírodou, týčiaci sa nad vodou ako maják, ktorý ukazuje cestu, ako maják, ktorý ukazuje ten správny smer – smer k Božskému Srdcu Ježišovmu ( „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ Mt 11, 28-29).


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Prológ

V dňoch 06. – 11. 07. 2014 uskutočnil Cykloklub FPM(Fatimskej Panny Márie) prvú cezhraničnú cyklotúru do Krakowa – Ľagiewniky.  Išli sme za horúceho(37°C) aj studeného(15°C) počasia. Po suchu aj po daždi. V bezvetrí aj svetrom. Hore kopcami aj dole kopcami.Ale  vždy s radosťou a úsmevom. Išli sme vzdať Bohu vďaku za našu farnosť, za našich duchovných otcov a za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k našej cyklotúre. Všetci sme boli v očakávaní, čo nám táto púť prinesie a ako dopadne.


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.