Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Modlitba odovzdania sa Duchu Svätému

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Stačí si otvoriť Sv. Písmo, aby sme porozumeli tomu, čo vlastne Ježiš urobil a ako to všetko nastavil po svojom odchode späť do neba. Apoštoli ostávajú fyzicky opustení, pretože Ježiš odchádza, ale zároveň ostávajú v očakávaní, koho im prisľúbil, že pošle namiesto seba a čo to bude znamenať. Na Turíce to zažijú. Príchod Ducha Svätého – tretej božskej osoby – Boha. Jeho prejavy vidia nielen v ohnivých jazykoch, v padnutí jazykovej bariéry pri ohlasovaní apoštola Petra, ale predovšetkým v sile a nebojácnosti, vytrvalosti a múdrosti spoznávania Ježišovho učenia. Pri príležitosti tohtoročných Turíc vám chcem ponúknuť jednu modlitbu – modlitbu odovzdania sa Duchu Svätému.Pretože Duch Svätý je poslaný na to, aby bol súčasťou nášho každodenného prežívania všetkého, čo nás stretne. 

,,Príď, Duchu Svätý, príď so všetkou svojou mocou, príď a  prevezmi kontrolu nad mojim životom, prevezmi kontrolu nad mojou mysľou, prevezmi kontrolu nad mojimi myšlienkami, nad mojou predstavivosťou a mojou fantáziou, riaď moju pamäť, moje spomienky a moje túžby. Duchu Svätý začni riadiť moje rozhodnutia. Ponúkam ti svoje srdce, začni usmerňovať moje emócie, usmerňuj môj hnev, usmerňuj môj strach, usmerňuj všetky moje nepokoje a úzkosti, riaď moje pocity viny, riaď moje smutné chvíle, veď moju osamelosť. Duchu Svätý, vezmi do svojich rúk celú moju minulosť a uzdrav moje spomienky. Polož svoje ruky na moje zranenia a rany. Duchu Svätý, odovzdávam ti celú svoju budúcnosť. A nadovšetko ti obetujem svoju cestu k Ježišovi. Daj mi silu a ochranu pre chvíle, keď budem v kríze. Pomôž mi, Duchu Svätý, vo chvíľach znechutenia, ochraňuj ma, keď všetci okolo mňa mi nerozumejú. Ochraňuj ma, Duchu Svätý, pred útokmi diabla. Ochraňuj ma vo chvíľach, keď cítim diablov nátlak. Chcem ti poďakovať, Duchu Svätý, za všetkých bratov a sestry, ktorých si mi dal. Pomôž mi, Pane, zachovať svoje predsavzatia a záväzky voči tebe. Príď, Duchu Svätý a naplň ma sám sebou. Ďakujem ti Ježišu, že si mi dal tento prekrásny dar. Dar Ducha vo mne. Amen.“© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.