Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V Čemernom je veľmi dobrý zvyk vo vzťahu s gréckokatolíkmi, že pred našimi odpustovými slávnosťami máme v soboty sv. omšu resp. liturgiu v kostole, či chráme. V sobotu 13. 8. bola v gr.-kat. chráme naša sv. omša pri príležitosti ich odpustovej slávnosti Zosnutia Panny Márie - Nanebovzatia Panny Márie. Aj v tomto roku sme putovali v procesii, síce krátkej, ale peknej a spoločnej. 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V nedeľu 11.9. sa veriaci našej farnosti spolu s p. farárom vybrali opäť v procesii do baziliky na odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie vo farnosti Vranov - Sever. Počasie bolo ideálne, vyrazilo sa aj oveľa ideálnejšie ako v minulom roku a tak príchod do baziliky bol načas a v poriadku. Našu procesiu privítal o. Kazimír a povzbudil nás, aby sme odovzdali svoje prosby, túžby, trápenia Panne Márii Vranovskej. Nech naša nebeská Matka vyprosuje všetkým účastníkom procesie milosti a dary od svojho Syna Ježiša.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Počas tohtoročných prázdnin sa v našej farnosti opäť uskutočnil Farský letný tábor pre deti a mládež. Bolo to v termíne 11.-16.7. (pondelok - sobota) a tábor sa konal v priestoroch CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Bolo nás dokopy 50 - 41 detí a 9 animátorov. Aj keď je pravdou, že tábor sa začal vybavovať už dosť tesne pred letom, tak môžeme povedať, že sme ho mali veľmi požehnaný Bohom a to počnúc p. riaditeľkou školy Ing. Katarínou Hviščovou aj s p. zástupcom, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety, cez tety kuchárky a ich vedúcu v jedálni p. Silviu Labudovú, až po tím animátorov a deti aj mládež ako účastníci.


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.