Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V stredy pred detskými sv. omšami počas pôstneho obdobia sú u nás krížové cesty, ktoré máme pol hodiny pred sv. omšou. No a v túto stredu 24.2. bola trošku taká nezvyčajná, kde deti hrali jednotlivé postavy z krížovej cesty v jednoduchých oblečeniach. Bolo to veľmi pekné a oživujúce, za čo im patrí veľká vďaka ako aj Dadke Slivkovej, ktorá to celé pripravila. Nácvik na túto krížovú cestu absolvovali deti na stretku sobotu predtým. No a nižšie si môžete pozrieť fotografie z danej krížovej cesty.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.