Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

17. november – deň pracovného pokoja a pre nás ideálna príležitosť na púť do Krakova, miesta, kde sa Božie milosrdenstvo stretáva s naším ľudským „ja“. Posledná príležitosť prejsť Svätou bránou milosrdenstva vo Svätyni Božieho milosrdenstva 3 dni pred jej zatvorením a oficiálnym ukončením Svätého roku milosrdenstva. Ďakujeme Bohu, že sme mohli putovať a prežiť hrejivý, láskyplný deň v objatí milosrdného Boha. Naše prvé kroky viedli do slovenskej kaplnky v priestoroch svätyne, kde sme mali sv. omšu a po nej prednášku o milosrdenstve. Potom sme sa spoločne pomodlili pred sv. bránou a prešli ňou do svätyne v hlavnej časti baziliky. Po obede a krátkej prestávke sme navštívili kláštor a uctili si relikvie sv. sestry Faustíny a mali aj možnosť bližšie nazrieť do jej cely a zoznámiť sa aj s osobnými vecami, ktoré vlastnila. Prežívanie vlastnej duchovnej atmosféry umocnila možnosť prísť sa pozhovárať s Ježišom vo vyloženej Oltárnej sviatosti k ustavičnej poklone. V druhej polovici našej púte sme navštívili Sanktuárium sv. Jána Pavla II., kde sme ostali v krátkej modlitbe a adorácii v kaplnke, kde je uložená jeho pápežská reverenda poliata jeho vlastnou krvou, keď bol postrelený. V spodnej kaplnke, ktorá uchováva jeho relikviu krvi sme mali možnosť opäť prežiť Božiu prítomnosť v podobe ticha a atmosféry pokoja, ktorou voňalo toto miesto. Ďakujeme Bohu za túto jedinečnú možnosť a aj šťastný návrat domov. 


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.