Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V prvú októbrovú sobotu sme sa so spoločenstvom veriacich z našej farnosti pod záštitou Združenia Pápežských misijných diel vybrali na celoslovenskú púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Dorazili sme do krásneho kostola, ktorého dve dominantné veže sa vynímali už z diaľky. Čakal nás veľmi príjemný slnečný a požehnaný deň, ktorý sa niesol v znamení Božieho milosrdenstva a misií. Len čo sme prešli bránou milosrdenstva, naše oči sa upreli na veľký sklenený zelený kríž a vedľa neho obraz Božieho milosrdenstva. Obetný stôl a pred ním veľmi vkusne znázornená misijná tematika. Po ľavej strane bol umiestnený oltár večnej adorácie, ktorý sa nazýva Svetlo zmierenia a pokoja a ktorý tam bude umiestnený do 13. októbra a potom bude putovať do Poľska a ostatných krajín. Cieľom tohto putovného oltára je zjednotiť sa v modlitbe za pokoj vo svete. Po ľavej strane sme si mali možnosť uctiť relikvie troch apoštolov Božieho milosrdenstva, a to sv. sr. Faustíny, sv. Jána Pavla II. a sv. Vincenta Pallotiho. Samotný program sa začal misijným sv. ružencom, ktorý mali na starosti misijné kluby z rôznych miest v rámci Slovenska a po ňom nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval o. arcibiskup Ján Orosch. V homílii nás všetkých povzbudil k radostnej službe v misii. Nielen mimo domu, v rôznych krajinách, ale aj doma môžeme byť rozdávateľmi chleba Ježišovej milosrdnej lásky. Povzbudzoval nás, aby sme ostali verní učeniu Katolíckej cirkvi a boli misionármi tam, kde sme poslaní. Tiež pripomenul, že poznať Krista ako milosrdného Samaritána je pre nás šťastím. Zdôraznil, aby sme neboli misionármi, ktorí sa boja hovoriť pravdu a použil príklady Veroniky a Šimona. Veronika, aby poutierala tvár Kristovi, musela vystúpiť z davu. Takisto sa ani my nemôžeme báť ozvať tam, kde je to potrebné. Po sv. omši nám porozprával p. Štefan Kondis, riaditeľ PMD v Košickej arcidiecéze o svojej práci a skúsenostiach v tejto službe. Potom nasledovala obedňajšia prestávka, počas ktorej sme mohli ochutnať Rwandský čaj alebo kávu a pochutiť si na niektorých dobrotách, ktoré pre nás pripravili. Taktiež sme mali možnosť vidieť výstavu darov Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II., ktorá je unikátnou v Slovenskej republike. Po tejto prestávke sme si vypočuli svedectvo jedného misijného dobrovoľníka a potom nasledovala už samotná Hodina Božieho milosrdenstva spojená s vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou litánií k BM a Korunky k BM. Duchovne obohatení a naplnení sme sa potom vrátili domov. 

 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V piatok 16.9. k nám zavítal misionár P. Pavol Michalka, SDB, ktorý pochádza z Topoľčian, ale momentálne je misionárom v Jakutsku v Rusku. Celebroval sv. omšu, po ktorej mal prezentáciu o svojej misii, kde sme na základe fotografií ako aj osobného svedectva mohli byť svedkami jeho práce ako aj práce jeho spolubratov na tejto ďalekej misii. Sú to celkom iné reálie ako u nás, aj celkom iné čísla a to či už v počte veriacich alebo vzdialenostiach, či veľkostiach farností. Každý si z toho odnášal to svoje, ale určite to bolo veľmi podnetné k zamysleniu a váženiu si toho, čo máme.


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.